Splošna opozorila

Nekateri izdelki niso vedno na zalogi, zato preverite njihovo možnost dobave.

Cvetenje betona
Cvetenje betona je naraven pojav in ga je nemogoče tehnično preprečiti. Na površini betona se pojavijo bele lise, k sreči pa do tega prihaja le občasno. Pri sušenju betona iz njega izhlapeva voda, ta s sabo prinese na površje kalcijev karbonat. Ker gre za naraven pojav je narava sama poskrbela za njegovo »zdravilo«. S staranjem betona se izrazitost cvetenja počasi umirja, za njegovo odpravo pa poskrbijo vremenske razmere (deževnica raztopi kalcijev karbonat).
Cvetenje betona ne vpliva na kakovost in uporabnost izdelka, zato ne more biti razlog za reklamacijo.
Cvetenje betona je opaznejše pri obarvanih betonih.
Barvna odstopanja
Izdelki izdelani v različnem časovnem obdobju se lahko malenkostno razlikujejo v barvnem odtenku. Do tega prihaja zaradi odstopanj pri posameznih vhodnih agregatih. V izogib temu predlagamo, da jemljete artikle iz več palet hkrati. To opozorilo velja tako za barvane, kot tudi za cementno-sive izdelke.
Razpoke
Tanke razpoke lahko nastanejo v posebnih primerih. Očem so ob normalnih pogojih nevidne. Vidimo jih lahko le ob sušenju mokrih površin (posušijo se zadnje).
Površina
Na površini izdelkov se lahko pojavijo manjše pore ali vdolbine. To je posledica vibracije pri izdelavi izdelka. V velikih primerih je takšna površina tehnično bolj zaželena, saj omogoča boljši oprijem.
Dimenzijska odstopanja
Med proizvodnjo prihaja do manjših dimenzijskih odstopanj. V okviru lastne kontrole proizvodnje redno kontroliramo le-te in neskladne izdelke sproti izločamo med proizvodnim procesom.
Krušenje robov
V kolikor so izdelki (tlakovci, travne plošče, robniki) položeni pretesno skupaj ali pa je podlaga neprimerno pripravljena, lahko pride do krušenja robov. Obremenitve, tako statične, kot tudi dinamične se v teh primerih prenašajo na več izdelkov hkrati. Zaradi togosti pride do deformacije robov, saj posamezni izdelki služijo za delno amortizacijo obremenitev na področju njihovih vgradenj.
Čiščenje snega in ledu
V zimskem času moramo biti pozorni ob čiščenju snega in ledu, saj izdelki ne prenesejo ostrih predmetov ob dodatku večje sile. Zato priporočamo uporabo primerne mehanizacije za čiščenje le-teh, katere ne razvijejo večje sile na površino izdelka.
Dovoljeno je zmerno soljenje.
Reklamacije
V kolikor je izdelek skladen s posameznimi produktnimi standardi: cvetenje betona, barvna odstopanja, razpoke, manjše pore in vdolbine, dimenzijska odstopanja, krušenje robov ter mehanske poškodbe to ne vpliva na kakovost in uporabnost izdelkov, zato navedeni pojavi ne morejo biti razlog za reklamacijo.

Če ste prejeli izdelek, ki po vašem mnenju ne ustreza veljavnim standardom (priporočamo pregled pred vgradnjo), ga ne vgradite, temveč deponirajte in nas o tem obvestite. Neustrezen izdelek vam bomo zamenjali. V kolikor pa bo izdelek že vgrajen, ste ravno tako upravičeni do zamenjave izdelka, vendar ne bomo krili stroškov odstranitve in ponovne vgradnje.
Barvna odstopanja na tej spletni strani
Možnost barvnega odstopanja slik na tej strani z dejanskim stanjem je lahko posledica fotografiranja oziroma različne kalibracije zaslonov.
Mahovi in lišaji
V kolikor bodo izdelki izpostavljeni intenzivnim vlažnim pogojem, njihova lega pa je na senčni strani in jih sončni žarki zelo poredkoma obsijejo, obstaja s časoma možnost nastanka mahov in lišajev. Le te je potrebno odstranjevati. V primeru neodstranitve lahko pride do potemnitve.
Neenakomerno sušenje vgrajenih izdelkov
V kolikor so izdelki izpostavljeni vremenskim padavinam, se lahko pojavi neenakomerno sušenje le teh po končanih padavinah. Pesek kot agregat za izdelavo izdelkov, ima svoje lastnosti katere varirajo. Le te pa vplivajo na čas sušenja mokrih izdelkov. Izdekli kot taki nimajo slabših lastnosti, razen v času sušenja drugačen vizuelni izgled in ne odstopajo od zahtev produktnih standardov.
Upoštevanje zakonodaje
Vsi izdelki naj se vgrajujejo po veljavni zakonodaji. Npr. zbiralniki vode, ki so v teren vkopani več kot 2 metra, po novem gradbenem zakonu spadajo pod nezahteven objekt, še vedno pa je potrebno biti pozoren na 5. člen GZ (točka 3), po katerem je potrebno upoštevati skladnost s prostorskimi akti.
Temperaturni šok
Da se prepreči temperaturni šok voda-beton (sonce), je potrebno vse zbiralnike pred polnitvijo z vodo zasuti z obsipnim materialom. V nasprotnem primeru lahko pride zaradi temperaturnega šoka tudi do pokanja betona.