Navodila za vgradnjo robnikov

Pravilna vgradnja robnikov je pomembna za trajnost izdelka! Robnike se lahko različno vgrajuje glede na namen uporabe oz. na proizvodni tip.

Vrtni program zajemajo sledeči tipi robnikov:
  • Betonski robnik 5,5/20 polokrogli
  • Betonski robnik 5,5/20 ravni
  • Betonski robnik 5,5/25 polokrogli
  • Betonski robnik 6 poševni
  • Betonski robnik 8 poševni
  • Betonski robnik 8 ravni
Cestni program zajemajo sledeči tipi robnikov:
  • Betonski robnik 10 poševni
  • Betonski robnik 12 poševni
  • Betonski robnik 15 poševni
  • Betonski robnik 15 poševni z utorom

V izkopanem jarku se naredi približno 20 cm betonska podlaga iz zemeljsko vlažnega/podložnega betona C 16/20 za vrtni program oz. C 20/25 za cestni program. V kolikor bodo robniki na določenem delu ali v celoti služili kot povozni, je potrebna vgradnja betona C 25/30 oz. kot je s projektom določeno za posamezno gradbišče. V primeru povoznosti robnikov je potrebna vgradnja armirnobetonskega železa. V beton je po dolžini priporočljivo vgraditi dve vzporedni armaturni palici min. premera 12 mm oz. kot zahteva projekt za posamezno gradbišče. Vrtni program ni primeren za povoznost!

Na tako pripravljeno podlago se polaga robnike z minimalnim razmakom 5 mm, v kolikor se jih vgrajuje kot povozne pa je potreben minimalni razmak 10 mm. Betonski robniki 15 z utorom se polagajo z razmakom 5 mm, le te pa ni potrebno fugirati. Robnike se na zgornji površini poravna tako, da ni stopničastega efekta med dvema robnikoma. Za izravnavanje robnikov je dovoljena uporaba gumijastega kladiva.

Bočne strani robnikov se obbetonira, v kolikor to dopušča način vgradnje je to priporočljivo tudi na prednji strani.

Fuge med robniki je potrebno oblikovati tako, da le te ne prenašajo bočne obremenitve na zgornji sloj robnikov. S tem se prepreči »krušenje« zgornjega sloja na mestih stikov do katerih prihaja zaradi dinamičnih in statičnih obremenitev. Priporočamo da je fuga »vglobljena« približno 10 mm pri povoznih robnikih za ostale pa zadostuje že 5 mm.