Navodila za vgradnjo betonskih ceviS cevmi je potrebno ravnati skladno s standardom SIST EN 1610.

• Odvodnjavanje
- Med polaganjem cevovoda mora biti izkopani jarek suh.
• Izvedba posteljice
- Posebne izvedbe posteljice je potrebno zagotoviti, če dno jarka ni dovolj nosilno.
• Vgrajevanje
- Prevažajo se lahko cevi, ki so starejše od štirih dni.
- Vgrajujejo se lahko cevi, ki so starejše od 20 dni.
- Pred dostavo in neposredno pred vgradnjo je treba gradbene izdelke pregledati in tako zagotoviti, da niso poškodovani.
- V primeru skladiščenja cevi je potrebno paziti, da se ne poškodujejo. Skladiščijo se lahko le na ravni podlagi in ne smejo biti zložene v višino več kot 2 metra. Potrebno je poskrbeti, da se cevi ne morejo premakniti.
- V jarek se lahko cevi spušča samo s pomočjo primernih pripomočkov.
• Zasipavanje
- Bočni in glavni zasip se smeta začeti izvajati šele, ko so spoji cevi in posteljica zmožni prevzeti obtežbe.
- Strogo prepovedano je vsipati zasipni material neposredno iz kamiona na cevovod.
• Utrjevanje
- Dosežena mora biti stopnja utrditve, kot je določeno v statičnem izračunu cevovoda.
- Utrjevanje pokrivne plasti neposredno nad cevovodom naj se izvede ročno. Mehansko utrjevanje glavnega zasipa tik nad cevjo naj se ne začne dokler sloj nad temenom cevi ni debel najmanj 300mm. Skupna debelina sloja neposredno nad cevjo pred mehanskim utrjevanjem je odvisna od opreme za utrjevanje.

Podrobnejša navodila za vgradnjo cevi