Navodila za vgradnjo lomljenih škarpnikov

Pred začetkom polaganja lomljenih škarpnikov je potrebno narediti temelj. Na delno sveži temelj položimo prvo vrsto škarpnikov tako, da se sprimejo s podlago. Naslednjo vrsto se polaga šele potem, ko je prva vrsta stabilna. Ob temelju je potrebno narediti tudi odvodnjavanje z drenažno cevjo.

Da se zmanjša cvetenje betona in da škarpniki ne vlečejo vlage iz zasipa, jih je potrebno zaščititi z gumbasto plastično folijo, kot je prikazano na sliki levo. Priporočamo dve plasti oz. dovolj veliko prekritje na spojih le teh. S tem se prepreči eventuelni prodor zemlje do škarpnikov. Priporoča se minimalno 40 cm širine drenažnega zasipa in šele nato zasip z zemljo.

Lomljene škarpnike navpično polagamo do 1 metra, z nagibom pa se lahko dosežejo tudi višine do 1,5 metra, vendar je potrebno biti pozoren na celoten teren vključno z zasipnim materialom.