Navodila za vgradnjo travnih plošč

Travne plošče se polagajo na utrjeno podlago v medsebojnem razmiku najmanj 5 milimetrov, kot je prikazano na sliki. Priporočamo podobno utrditev, kot je opisana v navodilu za polaganje tlakovcev. Če so plošče položene skupaj, pride pri kasnejšem pogrezanju terena med robovi do horizontalnih sil, kar lahko povzroči poškodbe plošč.

Plošče je med polaganjem namestiti tako, da nalegajo na podlago s celotno površino. Utrjuje se jih lahko samo s pomočjo gumijastega kladiva. Izrecno je prepovedana uporaba kakršnega koli vibracijskega sredstva.

Možnost poškodbe je večja, če podlaga, na katero polagate plošče, ni dovolj utrjena.