Navodila za vgradnjo lomljenih zidakov

Temelj je potrebno pripraviti skladno z normativi gradbene stroke (širina in višina temelja mora biti prilagojena višini zidu). Glede na višino zidu se izvede vertikalno in horizontalno armiranje. Premer armaturnega železa se prilagodi višini zidu, ravno tako se prilagodi višini zidu tudi pogostost vertikalnega armiranja (priporočamo armiranje vsaj na vsak dolžinski meter). Že pri izgradnji temelja je potrebno upoštevati pozicijo bodočega posameznega stebra, če ga boste vgradili. Temu primerno se v svež beton na ustrezni razdalji vertikalno vstavi armaturno železo (za stebre po dve palici, ostalo po eno). Višina teh palic naj ne bo previsoka, tako da vas ne bo ovirala pri nadaljnji gradnji.

V kolikor se gradi zid s trapezoidnimi lomljenimi zidaki in le ta ni ravnih oblik, je potrebno temelj prilagoditi željenim oblikam. Priporočamo, da z zidaki naredite simulacijo »na suho«.
Spoj temelja in zidu je potrebno hidroizolirati, s tem se prepreči vdor vlage v zid. V kolikor se gradi podporni zid in bo le ta zasut z ene strani je potrebno hidroizolirati tudi steno zidu na mestu zasutja (priporočamo gumbasto folijo, lahko pa se odločite tudi za klasično hidroizolacijo). V tem primeru je potrebno izdelati tudi drenažno odvodnjavanje.

Zidake položite na pripravljeno podlago. Naslednjo vrsto zamaknite za polovico dolžine zidaka, polovičko izrežite iz za to pripravljenega zidaka. Vsako vrsto nivelirajte s pomočjo letve, morebitna višinska odstopanja se odpravi s podlaganjem (kajla/zagozda). Nato sledi zidanje tretje vrste, ko zaključite s to, priporočamo da odprtine v zidakih zapolnite z betonom. Priporočamo beton primerne koesistence (posed) da lepo zapolni odprtine v zidakih. Postopek ponavljate do želene višine. V primeru, da se vam pri polnjenju z betonom zidaki zamažejo, priporočamo takojšne spiranje z vodo in krtačenje.
Pri polaganju trapezoidnih lomljenih zidakov v radij jih je potrebno zamikati po osi, da nastane previs kot je prikazano na skici. Ravno tako je potrebno vse prehode iz radijev zaključevati na isti točki (npr. s stebrom), potrebno je izdelati polovičko.

Za lepši izgled zidov priporočamo vgradnjo vmesnih stebrov.

Lomljeni zidaki so primerni tudi za zidavo kletnih etaž, saj dajejo videz naravnega kamna in že pri začetni zidavi dobite končni videz fasade oziroma tudi končni videz notranjosti (odvisno katere zidake uporabite). V kolikor uporabite enostranske in bo njihova lomljena površina obrnjena navzven, notranjost prostorov omečete s klasičnim ometom. Lomljeni zidaki lahko nadomestijo klasične betonske zidake. Zid zaključite s kapami, ki so prilagojene našim zidakom. Kape se nalepijo na zadnjo vrsto vgrajenih zidakov, ta vrsta naj bo zapolnjena z betonom cca 90%. Za lepljenje priporočamo uporabo naravnih materialov (cement in kremenčevo mivko) v kolikor pa se odločite za lepila naj le ta ne vsebujejo materialov, kateri povzročijo izločanje solitra! Fuge med kapami se zapolni z vodotesno elastično fugirno maso.

Pri zidavi z lomljenimi zidaki veljajo vse predpisane zahteve iz produktnega standarda SIST EN 771-3.