Lovilci olj

Že drobna kapljica goriva je dovolj, da onesnaži 1.000 l vode. Vsaka odgovorna oseba se danes dobro zaveda, kako dragoceni so čisti vodni viri. Čista voda je ena najpomembnejših osnov za življenje, ki pa je žal izpostavljena mnogim tveganjem.

Oljni lovilci morajo biti zato vgrajeni povsod, kjer je možnost onesnaženja vode z oljem ali gorivi.

Lovilci olj Gorec

Tehnologija oljnega lovilca je zasnovana na preprostem principu, ki izkorišča fizikalne lastnosti različnih snovi. Odpadna voda, upočasnjena na vtoku v lovilec, se loči na olja, usedline in očiščeno vodo.

Olja in maščobe imajo manjšo gostoto od vode in se dvigajo na površje vode, težje snovi pa se zbirajo na dnu zbiralnika kot usedlina.

Prednosti oljnega lovilca KLARO:

 • volumensko optimiziran oljni lovilec
 • ločevalna enota neodvisna od rezervoarja
 • možnost razširitve z dodatnim zbiralnikom usedlin
Področja uporabe:

 • bencinski servisi
 • avto-pralnice in razni objekti za pranje vozil
 • parkirišča voznih parkov
 • mehanične delavnice
 • skladiščni rezervoarji
 • skladiščenje nevarnih snovi

Lovilci olj v betonskem rezervoarju

Betonska posoda:

 • monolitna posoda brez spojev
 • povoznost do obremenitve D400
 • brez nevarnosti vzgona rezervoarja
 • vgradnja v terene s prisotnostjo podtalnice

Dodatna oprema:

 • dodatni zbiralnik usedlin
 • opozorilni sistem
 • enostaven odvzem vzorca

  Volumen Velikost Teža Površina
NS (l/s) DN (mm) Skupno (l) Vsedline (l) Olja (l) Premer (m) Višina (m) Približno (kg) Max (m2)
3 - 450 160 950 450 300 1,44 1,70 2000 200
3 - 600 160 1350 600 300 1,44 1,90 2200 200
3 - 900 160 1700 900 300 1,44 2,20 2500 200
6 - 600 160 1700 600 300 1,44 2,20 2500 400
6 - 1200 160 2700 1200 600 2,24 1,70 4600 400
6 - 1800 160 3600 1800 600 2,24 1,90 5600 400
10 - 1500 160 3600 1500 800 2,24 1,90 5600 670
10 - 2500 160 3900 2500 800 2,24 2,20 6300 670
10 - 3500 160 5100 3500 800 2,24 2,60 7300 670
15 - 1500 200 3750 1500 1600 2,24 2,20 6300 1000
15 - 3000 200 5000 3000 1600 2,24 2,60 7300 1000
15 - 4500 200 6350 4500 1600 2,24 3,10 8400 1000

Lovilci olj v plastičnem rezervoarju

Na voljo sta vam KLsepa.compact+ (koalescentni lovilec olj 1. razreda) in KLsepa.compact (lovilec olj 2. razreda.

Dodatna oprema:

 • dodatni zbiralnik usedlin
 • opozorilni sistem
 • enostaven odvzem vzorca

  Volumen Velikost Teža
NS (l/s) DN (mm) Olja (l) Vsedline (l) Skupno (l) Premer (m) Višina (m) Približno (kg)
3 - 300 160 300 300 770 1,16 1,35 80
3 - 400 T 160 500 400 1100 1,16 1,67 110
3 - 600 160 300 600 1080 1,16 1,67 110
6 - 600 160 300 600 1080 1,16 1,67 110