Monolitni zbiralnik vode

Monolitni zbiralnik vode je primeren za vgradnjo na geološko zahtevnejših terenih. Lahko se ga vgrajuje tudi drugje.

Navodila o vgradnji si preberite tukaj.

Za več informacij lahko pišete na dejan-gorec@siol.net ali j.gorec@siol.net.

Čistilne naprave Gorec

Vgradnja je dokaj enostavna. Po izkopu gradbene jame, se pripravi betonsko podlago, na katero se nato namesti zbiralnik, ter prilepi pokrov. Pri tem tipu ni potrebe po dodatnem lepljenju segmentov med seboj, nameščanju tesnilnega traku in nanašanju vodotesnega premaza. Skratka, vgradnja je dokaj enostavna, čas vgradnje je bistveno krajši od drugih načinov.

Vtok, iztok ter morebitne druge servisne odprtine prilagodimo vašim potrebam oziroma terenu. Vtok in servisne odprtine so možne tudi na pokrovu. S tem se poveča uporabni volumen zbiralnika.

Da se prepreči temperaturni šok voda-beton (sonce), je potrebno pred polnitvijo z vodo, zbiralnik zasuti z obsipnim materialom. V nasprotnem primeru lahko pride zaradi temperaturnega šoka tudi do pokanja betona.

O varnosti pri vgradnji si lahko preberete tukaj.

Velikosti (okrogla posoda)

Volumen [m3] Prostornina [l] Premer [mm] Višina z jaškom [mm] Skica
4,7 4700 2240 2290
5,9 5900 2240 2680
7,3 7300 2240 3150
7,5 7500 2700 2400
10 10000 2700 2920
12,5 12500 2700 3450
15 15000 2700 3980
17,5 17500 2700 45000
20 20000 2700 5030

Velikosti (kvadratna posoda)

Volumen [m3] Prostornina [l] Dolžina [mm] Širina [mm] H - Višina z jaškom [mm] Hn - Notranja višina [mm] Hz - Višina brez jaška [mm]
10,9 10900 3500 2500 2300 1500 1800
13,4 13400 3500 2500 2650 1850 2150
16 16000 3500 2500 3000 2200 2500

Vse mere razen prostornine posode so v milimetrih.

V kolikor je potreba po večji kapaciteti zbiralnika, se lahko vgradi več zbiralnikov in se jih med sabo poveže.

Kvadratni monolitni zbiralnik

Čistilne naprave Gorec

Kvadratni monolitni zbiralnik je namenjen za shranjevanje večjih količin vode. V ponudbi imamo dve različici. Prednost tega zbiralnika je izredno majhna globina vgradnje.

Vtok in iztok se lahko prilagodi željam stranke.

Ponujamo kvadratne monolitne zbiralnike do 16m3, velikosti so navedene v tabeli zgoraj.