Biološke čistilne naprave KLARO One v betonskem rezervoarju (3 do 9 PE)

Možnost vgradnje tudi v mokrem okolju.
Čistilne naprave Gorec

Biološka čistilna naprava KLARO One v samo treh korakih očisti vso odpadno gospodinjsko vodo.

Na dveh tretjinah rezervoarja je nameščena pregradna stena. Zaradi take namestitve ni potrebno črpanje odpadne vode v prekate, ravno tako odpade potreba po vračanju aktivnega blata v reaktorski del.

Čistilna naprava KLARO ONE je zaprt sistem delovanja in prepreči uhajanje nezaželenih vonjav
Tehnologija čistilne naprave KLARO One v vse vtočne vode takoj doda kisik, ki ga v celotno napravo dovaja s pomočjo puhala. Ob upoštevanju vseh navodil proizvajalca, iz čistilne naprave ne bo nikoli zaudarjlo.

Tehnologija čistilne naprave KLARO One – odgovor zahtevam prihodnosti
Učinek čiščenja čistilne naprave KLARO One je do 97% odpadne vode. Tehnologija čistilne naprave ustreza smernicam prihodnosti na področju ravnanja z odpadnimi vodami. Morebitne spremembe zakonodaje vam ne bodo povzročale dodatnih stroškov.

Čistilna naprava KLARO One z betonskim rezervoarjem

Izvedba z betonskim rezervoarjem omogoča vgradnjo v suho ali mokro okolje. Prisotnost podtalnice ne povzroča težav. Ravno tako je primerna za vgradnjo v zahtevnejša geomehanska okolja, saj s svojo konstrukcijo dosega velike stabilnosti.

Izvedba z betonskim rezervoarjem od 3 do 9 PE

Število prebivalcev (PE) Volumen [l] Max. dnevni
dotok vode [l]
Premer [mm] Višina [mm]
3 do 5 PE 3800 750 2240 2280
6 do 7 PE 5000 1050 2240 2710
8 do 9 PE 6000 1350 2240 3060


1. Obdelava odpadne vode
Vtok odpadne vode je direktno v biološko stopnjo in ni potrebe po črpanju. Zaradi prezračevanja celotnega rezervoarja se sproži takojšna aktivacija odpadne vode.


2. Postopek usedanja
Nadzorna enota prekine prezračevanje. Aktivno blato se prične usedati na dno rezervoarja, na gladini v zgornjem delu rezervoarja se pojavi očiščena voda.


3. Izčrpavanje očiščene vode
Ko se aktivno blato usede se prične postopek izčrpavanja očiščene vode. Zračna črpalka izvaja postopek črpanja in čiščenje se ponovno prične.

Kontrolna enota KLARO One
- kompaktno izdelana enota z mikroprocesorjem
- preprosta uporaba in visoka funkcionalnost mikroprocesorske enote
- trajen, tih in zmogljiv membranski kompresor priznanega proizvajalca
- enostavna montaža, minimalni stroški vzdrževanja
- v primeru odsotnosti lahko preklopite na počitniški sistem obratovanja

Modul KLARO One
- modul KLARO One je izdelan iz nerjavnih materialov brez vijakov in gibljivih delov. S pomočjo kompresorja se izčrpava očiščena voda. Kompresor je nameščen izven čistilne naprave
- vgrajena samočistilna posoda omogoča enostaven odvzem in kontrolo očiščene vode

Iztočni parametri

  Odpadna voda Rezultat čiščenja* Moč čiščenja
Kemična potreba po kisiku KPK 41 mg/l 94,8%
Biološka potreba po kisiku v 5 dneh BPK5 7 mg/l 98,1 %
Amonijev dušik NH4-N 0,5 mg/l 98,5%
Dušik skupni Ntot 7,9 mg/l 87,0%
Neraztopljene trdne snovi TSS 14 mg/l 96,6%
* Podatki iz testnega poročila PIA

Omogoča:
- prikazovanje nivoja napolnjenosti rezervoarja
- zaznavo premajhne oz. prevelike obremenjenosti sistema

Na voljo so vam:
- zunanja omarica na podstavku
- stenska zunanja omarica

Čistilne naprave imajo na osnovi standarda SIST EN 12566-3 izdane izjave o lastnostih:
- G-06-001/16
- G-06-002/16
- G-06-003/16

V čistilni napravi je vgrajena tehnologija nemškega proizvajalca Klaro GmbH.

V sklopu lastnega laboratorija vam nudimo tudi informativna preizkušanja vzorcev:
- KPK (kemična potreba po kisiku)
- pH faktor
- vsebnost kisika