Biološka čistilna naprava Solido SMART v betonskem rezervoarju
(2 do 10 PE)

Možnost vgradnje tudi v mokrem okolju.
Čistilne naprave Gorec

Mala čistilna naprava Solido SMART je energetsko varčna in proizvede manj odpadnega mulja. Poleg tega jo odlikuje tiho, skoraj neslišno delovanje.

Čistilna naprava Solido SMART v betonskem rezervoarju deluje po principu enoprostorskega SBR sistema. To pomeni, da se primarno in sekundarno usedeno blato obdelujeta istočasno v eni posodi. Posledica tega sta zmanjšanje odpadnega mulja in zmanjšanje tvorjenja neprijetnih vonjav.

S pomočjo krmilnega sistema v napravi poteka 12 urni ciklus (opis spodaj), kjer se rezervoar uporablja tako za reaktor, kot tudi za zalogovnik aktivnega blata. S tem je znotraj posameznega cikla delovanja na razpolago celoten volumen naprave.

Prezračevanje in mešanje poteka s pomočjo dveh cevnih prezračevalcev, dvig in izpust očiščene vode pa s pomočjo cevne črpalke. Zrak za delovanje dovaja centralni kompresor.

Čistilna naprava Solido SMART z betonskim rezervoarjem

Izvedba z betonskim rezervoarjem omogoča vgradnjo v suho ali mokro okolje. Prisotnost podtalnice ne povzroča težav. Ravno tako je primerna za vgradnjo v zahtevnejša geomehanska okolja, saj s svojo konstrukcijo dosega velike stabilnosti.

Izvedba z betonskim rezervoarjem od 2 do 10 PE

Število prebivalcev (PE) Volumen [l] Max. dnevni
dotok vode [l]
Dolžina [mm] Širina [mm] Višina [mm]
1 do 3 PE 2600 750 2400 1360 2310-2460
2 do 5 PE 3000 900 2410 1420 2350-2500
6 do 8 PE 4500 1350 2420 1700 2630-2780


1. Prezračevanje
Med postopkom prezračevanja puhalo v intervalih dovaja zrak v cevna prezračevalca. Na tak način mikroorganizme oskrbuje s kisikom in zagotavlja ustrezno mešanje v rezervoarju.


2. Denitrifikacija
Pri fazi denitrifikacije se iz obdelovane vode izločuje dušik. Poteka v kratkih intervalih mešanja do največ 60 min in je nastavljiva.


3. Sedimentacija
Po denitrifikaciji se prične 90 minutna sedimentacija. V tej fazi naprava ne meša in ne dovaja kisika. V popolnem mirovanju se aktivno blato usede na dno posode.


4. Črpanje očiščene vode
Po končani sedimentaciji se čista voda izčrpa v zbirno posodo. Od tu odteka skozi iztok. V tej fazi se izčrpa le tolikšna količina vode, kolikor jo v napravo priteče od zadnjega cikla oziroma izčrpavanja. 

Krmilna enota Solido SMART S40

  • nadzorni sistem v SLOVENSKEM jeziku
  • preprosto upravljanje
  • varno delovanje sistema
  • dopustniški režim (zmanjšano delovanje)
  • spominska funkcija delovanja
  • optična in zvočna signalizacija
  • glasno zvočno opozorilo v primeru izpada električne energije in ostalih napakah
  • javljanje motenj v delovanju
  • plavajoči senzor v posodi opozori na zamašitev iztoka iz rezervoarja
  • krmilno enoto se lahko namesti kjerkoli, preprečiti pa je potrebno direkten vpliv sonca in dežja (priporočamo montažo v zaščitno omarico)

Iztočni parametri

  Odpadna voda Rezultat čiščenja* Moč čiščenja
Kemična potreba po kisiku KPK 39 mg/l 95,1%
Biološka potreba po kisiku v 5 dneh BPK5 5 mg/l 98,5 %
Amonijev dušik NH4-N 0,7 mg/l 98,0%
Dušik skupni Ntot 10 mg/l 83,1%
Fosfor skupni Ptot 2,2 mg/l 68,5%
Neraztopljene trdne snovi TSS 13 mg/l 97,1%
* Podatki iz testnega poročila PIA

Učinkovito delovanje tudi po praznjenju posode

Spodnja odprtina v dotočni cevi služi za miren vtok. Hkrati zagotavlja tudi, da komunalni delavci ne odstranijo preveč odvečnega aktivnega blata pri črpanju le-tega. To zagotavlja učinkovito delovanje naprave tudi po praznjenju. Na ta način se namreč iz rezervoarja ne odstrani preveč mikroorganizmov, saj bi to drugače lahko povzročilo razpad mikrobiologije v rezervoarju.

Pokrov ima dve odprtini. V večji se nahaja kompaktna enota, manjša pa je namenjena za praznjenje.

Čistilne naprave imajo na osnovi standarda SIST EN 12566-3 izdane izjave o lastnostih:
- G-06-010/17
- G-06-011/17
- G-06-012/17

V čistilni napravi je vgrajena tehnologija nemškega proizvajalca Premier Tech Aqua GmbH.

V sklopu lastnega laboratorija vam nudimo tudi informativna preizkušanja vzorcev:
- KPK (kemična potreba po kisiku)
- pH faktor
- vsebnost kisika